Een Spoor van Verandering: Nederland en 150 jaar spoorwegen

Op 20 september 1839 werd Nederlands eerste spoorlijn plechtig geopend. Na enkele tientallen jaren was het land overdekt met een netwerk van spoor- en tramwegen. Talloze spoorwegmaatschappijen raakten in een felle concurrentieslag verwikkeld, en nadat de overheid eraan te pas moest komen om het nieuwe vervoer in goede banen te eliden, warene er aan het eind van de negentiende eeuw nog twwemaatschcappijen over: de Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spporwegmaatschappij. Daarnaast bestonden regionale vervoersbedrijven die tramwegen of lokaalspoorwegen onder hun beheer hadden.