HSL - 300km/uur op het Belgisch Spoor (vol. 1 & vol. 2 )

België, strategisch gelegen in het hart van Europa, is het eerste Europese land dat de bouw van zijn hogesnelheldsnet van grens tot grens heeft voltooid. Een huzarenstukje, minder dan 20 jaar na het leggen van de eerste steen van het project.
Aan de hand van het fotografische werk van Tom D'haenens, kunt u in het eerste volume op een originele en unieke manier een kijkje nemen achter de schermen van de hogesnelheidslijnen in België.

Het Openbaar Vervoer in België

Dit unieke boek geeft een gedetailleerd en volledig overzicht van het openbaar vervoer in de periode 1945 - 1960.
Zo komen aan bod :
- de rol van politici, pers en belangengroepen.de concurrentiestrijd met het toenemende privé-vervoer, de evoluties in het buitenland;
- het beleid gevoerd bij de NMBS, de Buurtspoorwegen (NMVB) en de stedelijke vervoerbedrijven;
- de heropbouw en modernisering van lijnen, voertuigen en stations na de Tweede Wereldoorlog;
- de elektrificatie van het spoornet, de Noord-Zuidverbinding, de Expo 58;

Roosendaal

Dat Roosendaal al in 1854 een spoorwegknooppunt is en nog wel hei eerste in Nederland. Dit heeft te maken met de wens van Antwerpen om over meer verbindingen met het Duitse achterland te beschikken. De Nederlandse regering staat in 1852 niet langer afwijzend tegenover de aanleg van een lijn van Antwerpen over Roosendaal naar Moerdijk met een aansluitende bootdienst naar Rotterdam. Hier is er aansluiting naar Duitsland. Maar tactisch als de Hollanders zijn.

Sporen van verandering

75 Jaar Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen. Bij dit jubileum is er voor gekozen een aantal deskundige auteurs aan het woord te laten over de veranderingen in de voorbije 75 jaar. En veranderd is er nogal wat in die jaren! De rol van de overheid veranderde, net als de plaats van Nederland in de wereld. Schaalvergroting en mondialisering hebben in die jaren ook hun invloed op het gebied van railvervoer doen gelden. Interlokale trams, ooit de ruggengraat in het streekvervoer, verdwenen en werden vervangen door de bus of auto.

Treinen 1001 foto's

De spoorwegen ontstonden aan het begin van de 19e eeuw. Deze uitvinding heeft niet alleen aan de economische en sociale ontwikkeling van Europa bijgedragen, maar ook aan die van andere continenten. Voortdurend in ontwikkeling om altijd sneller nog langere afstanden af te kunnen leggen. Treinen zijn in de loop van de tijd steeds comfortabeler en veiliger geworden. Er breekt een nieuwe bloeiperiode aan voor de spoorwegen rondom grote wereldsteden en daarbinnen voor het tramverkeer.

Modeltreinen ideeën- en projectenboek

Het zogenoemde superen en verouderen van voertuigen vormt een haast onbegrensd werkterrein voor elke modeltreinbouwer. Het varieert van het uitmonsteren of verfraaien van de locomotieven en wagons aan de hand van het echte voorbeeld tot het realistisch nabouwen van sporen, seinen en loodsen. Ook de modelhobbyist die nauwelijks nog weet te bedenken wat hij aan zijn spoorlijn zou kunnen verbeteren, kan zo nieuwe ideeën en projecten vinden. In dit boek worden de basisprincipes van het verouderen en superen uiteengezet en de materialen die hiervoor geschikt zijn beschreven.