Treinen en transistors

Dit boek is een logisch vervolg op 'Treinen en transistors' van dezelfde auteur. Door de reeds behandelde schakelingen aan te vullen met nieuwe, is de auteur er in geslaagd om tot een hoge mate van automatisering te komen.
Onderwerpen als treinidentificatie en het vertraagd starten en stoppen, komen uitgebreid aan de orde.
Alle in dit boek voorkomende schakelingen zijn getoetst aan de praktijk zodat teleurstellingen ten gevolge van fout ontwerp of niet verkrijgbare onderdelen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Kleine Modelbaanserie 7: Schakelen + rijden: elektrotechniek

Voorwoord
Steeds weer struikelen modelbouwers over de - toch voor een deel eenvoudige – electrische functies en schakelingen. Daardoor raakte de bouw van heel wat modelbanen al direct in het slop. Beginners moesten de bouw zelfs opgeven, omdat zij tevergeefs naar een eenvoudige, begrijpelijke verklaring van de belangrijkste electrische functies en de samenhang er tussen zochten. In deze leemte wil dit boekje voorzien.