Kleine Modelbaanserie 7: Schakelen + rijden: elektrotechniek

Catalogusnummer

B0055

Voorwoord
Steeds weer struikelen modelbouwers over de - toch voor een deel eenvoudige – electrische functies en schakelingen. Daardoor raakte de bouw van heel wat modelbanen al direct in het slop. Beginners moesten de bouw zelfs opgeven, omdat zij tevergeefs naar een eenvoudige, begrijpelijke verklaring van de belangrijkste electrische functies en de samenhang er tussen zochten. In deze leemte wil dit boekje voorzien.
Bruno Heller - als leraar aan een school voor voorbereidend hoger onderwijs vertrouwd met het duidelijk verklaren van moeilijke processen - kent uit ervaring de electrotechnische problemen van de modelbouwer. Hij verstaat de kunst de leek zeker en systematisch vertrouwd te maken met deze materie. Tenslotte ontbreekt hier ook niet de verklaring van ingewikkelde schakelingen.
Met SCHAKELEN + RIJDEN raakt de electrotechniek voor de modelbaan zijn geheimzinnigheid kwijt. Wie dit boekje als leidraad gebruikt zal vast kunnen stellen, dat het eigenlijk allemaal erg eenvoudig is als men het verband tussen de verschillende functies kent en weet, hoe iets functioneert. Wij hopen, dat vele modelbouwers nut van dit boekje zullen hebben.
De Uitgever
Düsseldorf, juli 1970