De Stoomtram Hoorn-Medemblik

Klassificatie

Korte Inhoud

Wie de Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik met een bezoek vereert, zal zeker geboeid en onder de indruk raken van de vele facetten uit het complete stoomt rambedrijf, waaraan dit museum gestalte geeft. Uiteraard zijn daar in de eerste plaats de prachtig opgepoetste stoomlocomotieven, die voor iedereen zichtbaar en hoorbaar getuigen van een helaas voorbij zijnde tijd, toen ambachtelijkheid en liefde voor het vak met het dagelijks werk verbonden waren. Daarnaast vragen ook de voor een deel historische rijtuigen en wagens om bewondering voor hen, die ze construeerden en later in voortreffelijke staat restaureerden. De sfeer van weleer is tastbaar op het gezellige stoomtramstation in Hoorn, waar men op het vertrek van de tram kan wachten in het in 1987 in gebruik genomen stationsgebouw, dat echter geheel in oude stijl uitgevoerd is. Op het emplacement vindt men een origineel HIJSM-seinhuis, dat al meer honderd jaar oud is. Zelfs de steentjes in het smalle tramperron dragen de geschiedenis met zich mede: ze zijn afkomstig van de in 1982 opgeheven NS-halte Hembrug in Zaandam.
De stations- en dienstgebouwen langs de lijn zijn nog alle origineel en getuigen van de al meer dan honderd jaar, tijdens welke de locaalspoorweg Hoorn-Medemblik bestaat. Wie op aanschouwelijke wil ervaren, hoe locomotieven en ander materieel worden gereed gemaakt voor de dienst, worden onderhouden en gereviseerd kan een bezoek brengen aan de Museum Werkplaats, waarin bovendien een historische machinewerkplaats met stoomlocomobiel is ondergebracht. De medewerkers van de Museum Stoomtram hebben zich gedurende de twee decennia, waarin deze bestaat, allerlei ambachtelijke vaardigheden en technieken eigen gemaakt, die het onder gebruikmaking van vele in de loop der tijd verworven werktuigen mogelijk maken, stoomtractie en het rijden met historisch materieel tot in lengte van dagen voort te zetten. Het is de wens van de samenstellers van deze uitgave, bezoekers en andere belangstellenden met behulp van foto’s, feiten en technische gegevens nog meer genoegen te laten beleven aan al hetgeen de Stoomtram als levend museum te bieden heeft!