Wereldspooratlas

Catalogusnummer

B0150

SPOORWEG ATLAS
Dit boek bevat meer dan 200 tekeningen in vier kleuren, een atlasgedeelte van veertig bladzijden en meer dan 300 foto’s. In zeven afzonderlijke hoofdstukken worden alle facetten van de spoorwegen uitvoerig belicht
Geschiedenis
De ontwikkeling van de spoorwegen van 1700 tot 1980. De groei van de verschillende spoorwegnetten, van de eerste lijn van Stockton naar Darlington tot het huidige wereldomvattende systeem. De vooruitgang van de trekkracht van het paard tot aan de pijlsnelle Britse ‘High Speed Trains’. Het gebruik van de spoorweg voor het vervoer van reizigers en goederen, alsmede de economische voordelen van het railsysteem. Verbeteringen aan het rollend materieel, het seinwezen, de baan en de evolutie van de architectuur der stations.
Techniek
Een overzicht van de ingewikkelde technieken van deze tijd. Moderne tractiemiddelen: diesel, elektrisch en de toekomstige mogelijkheden. De weg: problemen van aanleg en onderhoud. Het seinwezen, verkeersleiding en het ontwerpen van dienstregelingen. De bijzonderheden bij het goederenvervoer.
Beroemde routes
Over de Alpen, de Trans-Europ-Express, Londen-Glasgow, Parijs-Lyon, de Trans-Asia, Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika en de Andes.
Beroemde treinen
Oriënt-Expres, Irish Mail, Settebello, Aquitaine, The Chief, Blou Trein, The Canadian, Rajdahni Express.
Atlas
Veertig bladzijden met kaarten in vier kleuren waarop de belangrijkste lijnen zijn weergegeven.
Spoorwegnetten
In dit zesde hoofdstuk wordt per land een bondig overzicht gegeven van alle spoorwegnetten in de wereld. Schematische kaartjes en statistische gegevens zijn hier samengebundeld.
Naslaggedeelte
Dit boek besluit met een globaal overzicht van de belangrijkste jaartallen van de spoorweggeschiedenis, een ‘Who’s Who?’,
trefwoordenregister en literatuuroverzicht