Kleine Modelbaanserie 8: Seinwezen voor de modelspoorweg

Catalogusnummer

B0056

Voorwoord
Een boek over het seinwezen voor de modelbaan was er tot dusverre in deze vorm nog niet, hoewel nu juist dat seinwezen de modelbouwer bijzonder interesseert. Betekenis, functie en werking van de seinen zijn echter de drie uitgangspunten waarover de modelbouwer goede voorlichting verwacht. Met dit boekje wordt daarom in een leemte in de informatie voorzien.
De auteur, die door zijn beroep nauw bij het seinwezen van de echte spoorweg betrokken is, is er in geslaagd een betrekkelijk eenvoudige handleiding samen te stellen over het seinwezen in het groot en in model, belangrijk voor iedereen, die op zijn modelbaan natuurgetrouw te werk wil gaan. Alle belangrijke informaties over de betekenis en de opstelling van de seinen (ook die van Nederland, Oostenrijk en Zwitserland) zijn in dit boekje opgenomen, zodat het een onontbeerlijk hulpmiddel voor de modelbouwer is geworden.
Düsseldorf De Uitgever.