Kleine Modelbaanserie 14: Modelstations

Catalogusnummer

B0062

Voorwoord
Dit deel heeft tot taak een leemte In de kennis van de doorsnee modelbouwer op te vullen. Er is over het algemeen - wel voldoende literatuur over de opbouw van de hele modelbaan, maar in vele gevallen ontbreekt dan het stationsontwerp.
Helaas zal het merendeel van de ontwerpen voor N en HO - en dat geldt in het bijzonder voor HO - niet uitgevoerd kunnen worden dooreen gebrek aan plaatsruimte. Wat is dan wel de zin van dit deel? Dat is toch wel duidelijk: het doel is de lezer behulpzaam te zijn bij het ontwerpen van een stationsemplacement, het is helemaal mijn bedoeling niet dat de ontwerpen klakkeloos worden overgenomen. Integendeel, het is de bedoeling u uit te leggen waarom het ene stationstype er zo uitziet en het andere weer anders. Het is natuurlijk onzinnig een grensstation met slechts twee sporen uit te rusten. Dat grensstation heeft verschillende taken, uit hoofde waarvan het aantal sporen en de lengte ervan bepaald moeten worden. Als het ons lukt de lezer uit te leggen hoe een station ontworpen moet worden en dat het verstandiger is als motief een nevenlijn te nemen in plaats van een hoofdlijn met TEE-treinen, dan is toch de uitgave van dit deeltje verantwoord.
Innsbruck Peter Reinthaler