Kleine Modelbaanserie 10: Modelgebouwen

Catalogusnummer

B0058

Voorwoord
Zo lang als er speelgoedtreinen bestaan - die men heden ten dage met recht modelspoorwegen noemt - waren er min of meer natuurgetrouwe bouwwerken nodig om het spoorwegbedrijf te completeren, want met rails, locomotieven en wagens alleen krijgt men op den duur geen echte spoorwegsfeer.
Modelgebouwen zijn derhalve een belangrijk en levendig onderdeel van elke modelspoorweg. De meeste modelbouwers zijn tevreden met kant-en-klaar gekochte modelhuizen, maar tegenwoordig worden er door de fabrikanten toch nog maar weinig kant-en-klare gebouwen aangeboden. Dat is voor een groot deel het gevolg van de hoge loonkosten, immers de meeste modellen zullen met de hand in elkaar gezet moeten worden.
Voor een groot deel gingen de fabrikanten over op het bouwpakket en dat is eigenlijk een verheugende ontwikkeling. Niet alleen drukt een bouwpakket in belangrijke mate de loonkosten, maar bovendien kan nu iedere modelbouwer ook nog plezier beleven aan het in elkaar zetten van de gebouwen. Natuurlijk is de één er handiger mee dan de ander, er zullen er zijn die zelfs met een eenvoudige bouwdoos nog moeite hebben, maar anderen daarentegen kunnen het meest gecompliceerde bouwpakket wel aan.
Zowel voor de één als voor de ander wil dit boekje een handleiding en een aansporing zijn. Niet alleen hoop ik, dat de lezer het met plezier leest, maar dat hij er ook hulp bij zijn werkzaamheden in vindt. Het is duidelijk, dat vanwege de plaatsruimte slechts enkele voorbeelden uit het tegenwoordig zo ruime - assortiment gekozen konden worden om besproken te worden.
En nu dan veel plezier!
Bernd Schmid Emmering
Voorwoord
Zo lang als er speelgoedtreinen bestaan - die men heden ten dage met recht modelspoorwegen noemt - waren er min of meer natuurgetrouwe bouwwerken nodig om het spoorwegbedrijf te completeren, want met rails, locomotieven en wagens alleen krijgt men op den duur geen echte spoorwegsfeer.
Modelgebouwen zijn derhalve een belangrijk en levendig onderdeel van elke modelspoorweg. De meeste modelbouwers zijn tevreden met kant-en-klaar gekochte modelhuizen, maar tegenwoordig worden er door de fabrikanten toch nog maar weinig kant-en-klare gebouwen aangeboden. Dat is voor een groot deel het gevolg van de hoge loonkosten, immers de meeste modellen zullen met de hand in elkaar gezet moeten worden.
Voor een groot deel gingen de fabrikanten over op het bouwpakket en dat is eigenlijk een verheugende ontwikkeling. Niet alleen drukt een bouwpakket in belangrijke mate de loonkosten, maar bovendien kan nu iedere modelbouwer ook nog plezier beleven aan het in elkaar zetten van de gebouwen. Natuurlijk is de één er handiger mee dan de ander, er zullen er zijn die zelfs met een eenvoudige bouwdoos nog moeite hebben, maar anderen daarentegen kunnen het meest gecompliceerde bouwpakket wel aan.
Zowel voor de één als voor de ander wil dit boekje een handleiding en een aansporing zijn. Niet alleen hoop ik, dat de lezer het met plezier leest, maar dat hij er ook hulp bij zijn werkzaamheden in vindt. Het is duidelijk, dat vanwege de plaatsruimte slechts enkele voorbeelden uit het tegenwoordig zo ruime - assortiment gekozen konden worden om besproken te worden.
En nu dan veel plezier!
Bernd Schmid Emmering