Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Verzameling schema's van de gewezen Duitse rijtuigen van de NMBS

Catalogusnummer: 
B0023

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Inhoudsopgave

Ten geleide 3
Voorwoord 5
GEWEZEN DUITSE VOERTUIGEN DOOR DE BELGISCHE STAATSSPOORWEGEN OVERGENOMEN NA DE OORLOG I9I4-I9I8 7
Tweeassige rijtuigen, drieassige rijtuigen, draaistelrijtuigen, enz. 9
GEWEZEN DUITSE VOERTUIGEN DOOR DE N M B S OVERGENOMEN NA DE OORLOG 1940-1945 31
Tweeassige B-rijtuigen 63
Tweeassige C-rijtuigen 69
Tweeassige pakwagens 99
Tweeassige B C-rijtuigen 115
Drieassige B-rijtuigen 125
Drieassige C-rijtuigen 133
Drieassige pakwagens 167
Drieassige B C-rijtuigen 175
Draaistel B-rijtuigen 183
Draaistel C-rijtuigen 187
Pakwagens op draaistellen 209
Draaistel B C-rijtuigen 223
Postrijtuigen 229
Dankwoord 243