Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Treinen van België - de jaren 1950

Catalogusnummer: 
B0129

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Voorwoord
België met de trein, tijdens de jaren 1950
Dankzij het enthousiaste onthaal van onze eerste publicatie ‘Stomend België’ verschenen in 201 1), besloten wij om opnieuw een boek te publiceren met mooie treinfotos uit vervlogen jaren, waarvan de legendes heel wat informatie bieden over de geïllustreerde plaatsen en voertuigen, en met een re productiekwaliteit die voordien nooit geëvenaard werd bij dergelijke publicaties. Deze keer brengt ons boek de jaren 1950 in beeld, met talrijke stoomlocomotieven die toen nog alomtegenwoordig waren, maar ook met de nieuwste tracticvoertuigen die onvermijdelijk het einde van de stoom tractie in België zouden inluiden. In het begin van de jaren 1950 waren de sporen van de Tweede Wereldoor log niet volledig uitgewist op het Belgische spoorwegnet en was dc heropbouw en de modernisering nog volop aan de gang. Het internationale treinverkeer hernam in die periode gaandeweg haar vooroorlogse niveau, terwijl de West-Europese spoorwegmaatschappijen reeds volop aan de toekomst dachten, met als hoogtepunt de invoering van het TEE-netwerk Trans-Europ-Express) in juni 1957. Hierbij ontstonden tussen de belang Rijkste West Europese steden meerdere internationale treinverbindingen van Een hoog niveau, die verzekerd werden met snelle en comfortabele diesel- treinstellen met uitsluitend eerste klasse. In België was het jaar 1952 het begin van een ware revolutie op het gebied Van de spoorwegexploitatie: de Brusselse Noord-Zuidverbinding werd eindeIijk geopend, na een constructieperiode van 40 jaar. De kopstations van Brussel-Noord en Brussel-Zuid werden hierbij vervangen door nieuwe, door Gaande stations, waardoor rechtstreekse treinverbindingen mogelijk werden Tussen het noorden en het zuiden, en tussen het oosten en het westen van het Land . De Noord-Zuidverbinding kende sindsdien een dermate groot succes, Dat Infrabel (de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet) inmiddels overweegt om de capaciteit te vergroten, wat ongetwijfeld ontzettend veel geld zal kosten. De Noord-Zuidverbinding is immers volledig verzadigd tijdens de piekuren, waardoor een verdere uitbreiding van het reizigersverkeer momenteel onmogelijk is, zowel in internationaal als in binnenverkeer... Nochtans waren sommigen in 1952 van oordeel dat de Noord-Zuidverbinding een grote geldverspilling was: “zes parallelle sporen voor slechts enkele treinen per uur!”. “Klein land, kleine mensen!”, zou Leopold II gezegd hebben... Maar tijdens de jaren na de oorlog hoopte iedereen op een betere en een aangenamere wereld, wat de technische vooruitgang trouwens deed vermoeden. De Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel was een ideale gelegenheid om de suprematie van de Wetenschap te demonstreren, ook op spoorweggebied. Zo waren de Europese spoorwegmaatschappijen op de Expo ’58 aanwezig met hun modernste materieel en met de nieuwste technologieën, volgens een concept dat tientallen jaren later hernomen werd door Inno trans, de jaarlijkse internationale ‘hoogmis’ op spoorweggebied. De tijdelijke euforie die door de Wereldtentoonstelling van 1958 ontstaan was, kon echter nauwelijks de tragische evolutie van het Belgische spoorwegnet op het einde van de jaren 1950 verbergen. De trein werd immers meer en meer verdrongen door de individuele auto, die de spoorwegen voortdurend het vuur aan de schenen legde. Deze langzame, maar constante negatieve evolutie zorgde in het begin van de jaren 1960 voor een nooit eerdergezien aantal afschaffingen van spoorlijnen in België. Gelukkig werd dit drama voorafgegaan door het optreden van enkele alerte fotografen, die de toenmalige gemoedelijke spoorwegsfeer tijdig konden vereeuwigen, met afbeeldingen van situaties en taferelen die we ons vandaag nog amper kunnen voorstellen...
Het is dit typische spoorweggebeuren van de jaren 1950 die we in dit werk willen illustreren, onder meer met enkele prachtige kleurenfoto’s, die in die tijd nog zeer uitzonderlijk waren. Mogen wij u een aangename lectuur toewensen en u nu reeds uitnodigen voor de volgende publicatie van deze collectie, waarin we opnieuw op zoek zullen gaan naar nostalgische herinneringen aan een voorgoed voorbije periode...
Michel Van Ussel & Thierry Nicolas - Nicolas Collection