Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Sporen van verandering

Catalogusnummer: 
B0124

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

75 Jaar Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen. Bij dit jubileum is er voor gekozen een aantal deskundige auteurs aan het woord te laten over de veranderingen in de voorbije 75 jaar. En veranderd is er nogal wat in die jaren! De rol van de overheid veranderde, net als de plaats van Nederland in de wereld. Schaalvergroting en mondialisering hebben in die jaren ook hun invloed op het gebied van railvervoer doen gelden. Interlokale trams, ooit de ruggengraat in het streekvervoer, verdwenen en werden vervangen door de bus of auto. In de drukke Randstad gaan zij opnieuw, in een hedendaagse uitvoering, een goede bijdrage aan de oplossing van het verkeersinfarct leveren. Een kartonnen kaartje versus elektronisch betalen, goederenvervoer door NS tegenover liberaal beleid met 'marktwerking' en regelmatig wisselende aanbieders. Het zijn een aantal voorbeelden uit dit boek waarmee de NVBS als 75-jarige vereniging een goed beeld geeft van de veranderende samenleving.