Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Sporen in België/175 jaar Spoorwegen/75 jaar NMBS

Catalogusnummer: 
B0103

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Woord vooraf
Sinds het ontstaan van België spelen de spoorwegen een sleutelrol in de maatschappelijke ontwikkeling. Tijdens de 1 9de eeuw waren ze de motor van de Industriële Revolutie en de technologische vooruitgang, tijdens de 20ste eeuw leverden ze een essentiële bijdrage tot het ontstaan van de welvaartsstaat: de spoorwegen in het brandpunt van een continue vernieuwing. Postkoetsen, paardentrams en zeppelins behoren tot de geschiedenis terwijl de trein, na meer dan anderhalve eeuw toonaangevend blijft in het Belgische transportlandschap. Meer nog, bij het begin van de 21ste eeuw tekent zich een panorama van nieuwe mogelijkheden af. De dichtslibbende wegen, de snelle economische expansie en de steeds toenemende nood aan mobiliteit van mensen én goederen vragen om oplossingen. De spoorwegen bieden hun lange ervaring en hun traditie van continue innovatie aan en beschikken daarbij over belangrijke troeven: de trein staat voor veiligheid, snelheid, comfort en respect voor het milieu.
De NMBS heeft haar steun gegeven aan een programma van wetenschappelijk onderzoek dat drie jaar geleden werd opgestart en dat nu, bij haar 75ste verjaardag, resulteert in de publicatie van dit boek. Nooit eerder belichtte een uitgave zo diepgravend de brede waaier van maatschappelijke processen verbonden met de trein. Vooruitgang en modernisering staan daarin centraal. Om de boeiende en complexe wereld van de spoorwegen te beschrijven en in beeld te brenger. werd een beroep gedaan op de medewerking van een veelzijdig team van onderzoekers en bruikleengevers. Niet alleen de historische bijdrages, maar ook de iconografie en de vormgeving geven een extra dimensie aan de verjaardag van de NMBS.
Het 75-jarige bestaan van de NMBS is een moment in de spoorweggeschiedenis. Voortbouwend op de structuren uit de 19de eeuw heeft de NMBS de spoorwegen verder ontwikkeld en is de trein, een dynamisch transportmiddel geworden. Nu bevinden we ons aan de vooravond van een uitdagende toekomst, waarin de spoorwegen synoniem staan met het vervoer van morgen.
Etienne Schouppe
Gedelegeerd-Bestuurder
Michel Damar
Voorzitter van de Raad van Bestuur