Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Minstens tot 5 april en hoogstwaarschijnlijk tot 20 april is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal mag eerder eind april/begin mei voorzien worden, afhankelijk van de Corona dreiging en de berichten hierrond.

Spoor en Trein Editie 2

Catalogusnummer: 
B0030

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Spoor en Trein bevat uitgebreide artikelen over het actuele spoorweggebeuren in binnen- en buitenland. In woord en beeld passeren diverse belangrijke evenementen de revue en worden situaties en ontwikkelingen toegelicht.
Een boek om bij te blijven, van jaar tot jaar.
In deze tweede editie bijdragen van:
• ANTOON HERMANS
• HANS SCHERPENHUIZEN
• HUGO DE BOT
•GUUS FERRÉE
•HANS NAHON
•CAREL VAN GESTEL