Locomotieven onder stoom

Klassificatie

Korte Inhoud

Dit boek is een lees- en kijkboek. U mag het op elke willekeurige bladzijde openslaan. Een boek, niet alleen voor fanate hobbyisten, maar ook voor hen, die eens nader kennis willen maken met een van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid, zonder er eerst vakliteratuur voor te moeten raadplegen: de stoomlocomotief. Door de eeuwen heen hebben mensen altijd ver willen reizen. Ze deden dat eerst te voet, daarna te paard, per koets of trekschuit en tegenwoordig uiten de steeds sneller wordende reismiddelen zich in de 747, Concorde en straks de Space Shuttle. De grote schakel hiertussen heet spoorweg. Ze zou de eerste uitvinding worden, die werkelijk van fundamenteel belang is voor de mensheid. En ze zou nimmer een kans hebben gehad zonder de stoommachine. Ze zorgde voor aanzienlijke sociale veranderingen en was tot grootse dingen in staat, diende oorlog en vrede, vreugde en verdriet. Dit boek is zeer zeker ook gewijd aan hen, die bij de ontwikkeling en de verzorging van de stoomlocomotief betrokken waren: de constructeurs, de ketelmakers, de nachtstokers en de machinisten. Zij zorgden ervoor, dat een geordende hoeveelheid ijzer, koper en staal, aaneengeregen door klinknagels, bouten en moeren veelal een mensenleven lang haar diensten bewees.
Dit boek laat zien dat de stoomlocomotief nog verre van uitgestorven is. Belangrijke facetten uit de laatste 50 jaren van de turbulente geschiedenis van deze machine worden belicht. Ook besteedt de auteur uitvoerig aandacht aan de inzet en het doorzettingsvermogen van vele enthousiaste mensen, die trachten dit dier levend te houden.
Remmo Statius Muller mag met recht een autoriteit genoemd worden. De vele unieke foto’s zijn nagenoeg alle afkomstig uit de privécollectie van de auteur en zijn nooit eerder op deze wijze gepubliceerd.