Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

1926-2001: 75 jaar NMBS

Catalogusnummer: 
B0104

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Voorwoord
1926. De Belgische Staat creëert de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, de N.M.B.S. 2001. De NMBS blaast met waardigheid haar 75 kaarsjes uit. Tussen deze twee jaren vonden een groot aantal opmerkelijke feiten, een constante evolutie en een dagelijks streven naar het moderne om zich steeds aan de spits van de vooruitgang te bevinden, terug. Men mag hierbij de tragische en duistere periode van de Tweede Wereldoorlog niet vergeten. Vandaag wil de spoorweg, wegens de druk van het mobiliteitsplan dat onder al zijn vormen opduikt, alsook wegens de verzadiging van het autoverkeer, het verloren terrein terugwinnen, met de troef dat het een massatransportmiddel is, of het nu om reizigers of goederen gaat. Het lijkt er op dat de autoriteiten die het land besturen daar besef van beginnen te krijgen. De terugkeer naar een situatie waarbij het spoor bevoorrecht wordt is nog ver, maar er zijn tekenen dat de zaak begint te draaien. Nu moet enkel nog de - helaas véél te egoïstische wereldmentaliteit veranderen...
De NMBS wilde gedurende het hele jaar 2001 feest vieren, samen met haar reizigers, haar klanten, haar liefhebbers, doch ook met hen die minder vertrouwd zijn met het fenomeen “spoorweg". Aanvankelijk te Brussel, maar daarna ook te Brugge, Oostende, Mons, Liège en te Antwerpen gingen de deuren open. De deuren van de stations, maar ook de deuren van de onderhouds-, tractie- en herstelwerkplaatsen, de dispatchings, de seinposten, de werven, noem maar op... Alles wat het publiek niet ziet, maar dat wat tevens de treinen doet rijden, stond te kijk.
Zonder de eerbiedwaardige stoomtractie zou dit feest echter niet zo geslaagd geweest zijn. Het scheelde eigenlijk geen haar : de door de NMBS gekoesterde stoomlocomotief 29.013 bevindt zich te Meiningen te Duitsland voor een grote revisie. De liefhebbers van de vereniging “Toeristisch Spoor Patrimonium” - afgekort het TSP - namen de fakkel van de stoomtractie over in nauwe samenwerking met de NMBS. Het is hun stoomlocomotief, de 26.101, die alle door de organisator gevraagde trajecten verzekerde; het is nu eenmaal zo dat de stoomlocomotief 26.101 van het TSP op dit ogenblik de enige rijvaardige stoomlocomotief is die op het net van de NMBS toegelaten is.