Modelspoorwegbouw

Catalogusnummer

B0137

HET NIEUWE POCKETBOEK VOOR M O D E L S P O O R WE G B O U W
De miniatuurspoorwegbouw is een der meest fascinerende en meest beoefende hobby’s geworden. In een periode waarin de vrijetijdsbesteding meer dan ooit van belang is, heeft de modelspoorwegbouw een populariteit gekregen die zich niet meer beperkt tot de jeugdige beoefenaren van deze 'sport'. Integendeel, men zou kunnen zeggen dat het spelen met treinen in vele gezinnen een privilege van spoorwegenthousiasten én voor hen die van plan zijn tot vader is geworden, waarbij de zoon assisteert. . .
Dit boek is bedoeld als een handleiding voor de miniatuur het gilde der spoorweg bezitters toe te reden. Het is een betrouwbare en efficiënte gids, die de gebruiker de weg wijst bij het uitzetten van de rails met bijbehoren, zonder deze te beschadigen. Het behandelt de verschillende merken met hun voor- en nadelen, het geeft informaties over de aankleding van de baan de tegenwoordig in de handel zijnde bouwdozen maken het mogelijk een volkomen natuurgetrouwe 'scenery' te vervaardigen -, het adviseert over de dienstregeling, de snelheid en over zelf te vervaardigen onderdelen. Talrijke foto's en tekeningen, waarvan vele in kleuren, verduidelijken de tekst en helpen de bouwer bij de keuze der onderdelen en de opstelling van de baan.
De auteur, T. L. Hameeteman, is een bij uitstek deskundige gids, die zijn raadgevingen baseert op jarenlange ervaring. Dit boek zal voor beginnende zowel als voor vergevorderde modelbouwers een betrouwbare vraagbaak zijn, die het genoegen in deze interessante hobby alleen maar zal verhogen