Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Modelspoorwegbouw

Catalogusnummer: 
B0020

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Elseviers Derde Pocketboek voor Modelspoorwegbouw geeft een heldere beschrijving van een aantal interessante banen voor verscheidene modelbouwers. Dank zij de zeer verschillende beroepen die deze spoorwegbezitters hebben, munt dit boek uit door zijn gevarieerdheid en zijn originele ideeën. Daar de banen tot in details beschreven zijn is een arsenaal van praktische wenken, gebruiksaanwijzingen en technische adviezen ontstaan, die iedere modelbouwer naar eigen smaak en inzicht kan toepassen op de eigen baan. Zo zijn in dit boek uitvoerige beschrijvingen opgenomen van de elektronische installaties van verscheidene banen. Daarnaast vindt men ook aanwijzingen over de opbouw van een baan, over de railplannen en de techniek. Naast dit alles vindt men er - om maar enkele voorbeelden te noemen - vele wetenswaardigheden over de Nederlandse en Belgische Spoorwegen, over hun locs en treinstellen, over de T.E.E. en de T.E.E.M. en over de industriebaan van de hoogovens. De auteur, T. L. Hameeteman, is er wederom in geslaagd een boek samen te stellen dat voor iedere modelspoorwegbouwer een begerenswaardig bezit zal zijn.