Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Kleine Modelbaanserie 6: Modelspoorwegen goed opgebouwd

Catalogusnummer: 
B0054

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Voorwoord
In dit deeltje ligt de nadruk op de practijk: aan de hand van goede beschrijvingen en een groot aantal duidelijke afbeeldingen en tekeningen wordt de noodzakelijke voorlichting gegeven, hoe en met welke middelen een goede „onderbouw“ voor de modelbaan vervaardigd kan worden.
Voor zover mij bekend is een dergelijke handleiding nog niet eerder in deze compacte vorm samengesteld. Ook de nog onervaren modelbouwer kan in dit deeltje alles vinden over bouwwijzen (met hun voor- en nadelen) verduidelijkt door talrijke tekeningen, over wenken uit de practijk, en dat alles is onmisbaar bij de opbouw van de onderbouw van de ontworpen modelbaan.
Dit boekje wil u helpen fouten te vermijden en tijd te sparen.
Gernot Balcke