Kleine Modelbaanserie 4: Tips voor spoorwegmodelbouwers

Catalogusnummer

B0052

Voorwoord
In dit deeltje van de „Kleine modelbaanserie“ gaat het nu eens niet over een nauwkeurig begrensd onderwerp, maar over een verzameling tips, kneepjes en nuttige raadgevingen op het gebied van de spoorwegmodelbouw. Het doel van deze verzameling, die op dikwijls tientallen jaren oude ervaringen van binnen- en buitenlandse modelbouwers stoelt, is u te wijzen op tijdbesparende tips bij de bouw van de modelbaan, het leggen van de sporen, het zelf bouwen van materieel en het ombouwen ervan en het omgaan met de verschillende grondstoffen, die bij de modelbaanbouw toegepast worden.
Hoewel de nog niet zo ervaren modelbouwer, in het bijzonder, nut van deze verzameling tips zal kunnen hebben, toch zullen ook doorgewinterde experts op modelbouwgebied hun voordeel kunnen doen met deze verzameling adviezen, immers tips en kneepjes bewijzen alleen hun nut als men ze direct onder handbereik heeft en men niet van geval tot geval moeizaam moet gaan zoeken in stapels tijdschriften en boeken. Een onderwerpenregister en het overeenkomstig nummeren van de tips en de bijbehorende afbeeldingen vergemakkelijkt het snel opzoeken.
Gemot Balcke Düsseldorf, juni 1972