Kleine Modelbaanserie 12: De Nederlandse Modelbouw

Catalogusnummer

B0060

Voorwoord
De door Alba, Düsseldorf uitgegeven boekjes van de „Kleine Modellbahn Reihe" bleken ook in ons land goed aan te slaan, maar het was toch min of meer een waagstuk voor ons ze in een Nederlandse vertaling op de markt te brengen. Was er behoefte aan een Nederlandse vertaling van deze toch specifiek Duitse werkjes?
Het succes van de door ing. H. F. Enter bewerkte deeltjes heeft echter al onze verwachtingen overtroffen. Ze vliegen nog steeds de deur uit en voorzien -naar nu blijkt -in een grote behoefte.
Eigenlijk was de enige kritiek die wij kregen, dat wij de bewerker te weinig vrijheid hadden gegeven, waardoor hij zich vrij nauwkeurig aan de tekst moest houden. Als men echter bedenkt dat uit kostenoverwegingen de gehele lay-out van de oorspronkelijke Duitse deeltjes moest worden aangehouden, dan zal men beseffen dat aan de bewerker weinig vrijheid kon worden gegeven. Zijn onbetwiste vakkennis stond er echter borg voor dat een alleszins aanvaardbare bewerking aan u ter beschikking zou kunnen worden gesteld.
Maar de roep om wat meer Nederlandse ingrediënten in deze toch wel smakelijke modelbouwspijs was niet mis te verstaan en zo rijpte bij ons het plan om als twaalfde deel nu eens niet een vertaling van één van de deeltjes van de „KMR“ op de markt te brengen, maar de bewerker de volle vrijheid te geven om een echt Nederlands deeltje op de markt te brengen. De auteur heeft zich met groot enthousiasme van die opdracht gekweten, het resultaat ligt voor u.
Wij hopen dat dit deeltje een even goede ontvangst bij u mag ondervinden als de vorige deeltjes en dat ook dit deeltje weer mag bijdragen tot een verdieping van de kennis van de spoorwegmodelbouw en het grote voorbeeld daarvan.
Haarlem, mei 1982 De Uitgever