Waarom werkt het zo? Elektronika Hobby

Catalogusnummer

B0042

1. de transistor
„Transistor", een woord dat iedereen kent, maar waarvan lang niet iedereen weet wat het eigenlijk precies inhoudt. Natuurlijk weten velen dat het daarbij gaat om een klein metalen of kunststof ding met een paar pootjes eraan, maar dat is toch wel erg weinig, vooral voor diegenen die van plan zijn de elektronika tot hobbie te verheffen. Daarom op deze plaats een toelichting op het begrip transistor. Deze toelichting beoogt niet een wetenschappelijk georienteerde natuurkundige verhandeling te zijn, integendeel zelfs: van de lezer van dit verhaal wordt alleen verwacht dat hij de „wet van Ohm" machtig is, niet meer en niet minder.
BEGRIPPEN, SCHRIJFWIJZEN
Allereerst is het noodzakelijk, een aantal begrippen, schrijfwijzen en termen, die op de transistor van toepassing zijn, nader te omschrijven en te verklaren. Een eerste begrip is de halfgeleiderdiode. Dit is een halfgeleiderelement, waarvan het simbool in figuur 1.1 is getekend. De diode heeft een zeer nuttige eigenschap: zij laat de stroom vrijwel uitsluitend in een richting door. Zoals uit figuur 1.1 blijkt, bezit de diode slechts twee aansluitdraden. Een ervan noemt men de anode, de andere heet katode. Sluit men op de anode een spanning aan, die positief is ten opzichte van de katode, dan loopt er een stroom van de anode naar de katode of, met andere woorden, de diode is in geleiding. Herhaling van deze handeling, waarbij echter de anode negatief wordt gemaakt tegen de katode, geeft geen enkel resultaat. Het is nu net of men niets tussen de plus en de min van de batterij….