Treinen en transistors

Catalogusnummer

B0064

Dit boek is een logisch vervolg op 'Treinen en transistors' van dezelfde auteur. Door de reeds behandelde schakelingen aan te vullen met nieuwe, is de auteur er in geslaagd om tot een hoge mate van automatisering te komen.
Onderwerpen als treinidentificatie en het vertraagd starten en stoppen, komen uitgebreid aan de orde.
Alle in dit boek voorkomende schakelingen zijn getoetst aan de praktijk zodat teleurstellingen ten gevolge van fout ontwerp of niet verkrijgbare onderdelen tot een minimum kunnen worden beperkt.
Bovendien zijn de printen en onderdelen bij de auteur te bestellen.
Centraal staat voor de modelbaanbouwer de trein, met alles erop en eraan, waarbij de elektronica slechts een hulpmiddel is waarvan zo weinig mogelijk hinder moet worden ondervonden. Voor de ware modelbouwer betekent dit o.a. geen onlogisch, lelijk schakelmateriaal aan of op de rails en geen geboor en gezaag in wagons en loc's. Weinig tot nu toe uitgebrachte lectuur speelt hierop in en ook boekjes welke pretenderen de zaken wat moderner aan te pakken, blijken bij lezing, hoewel interessant en vaak op een goed niveau, slechts elektronica te bedrijven omwille van de elektronica. Het is onjuist te denken dat het vervangen van relais en transistoren door geïntegreerde schakelingen de zaken eenvoudiger en betrouwbaarder maakt. Integendeel; er kunnen problemen ontstaan waarmee de niet-elektronicus geen raad weet. De auteur presenteert met dit boek een eenvoudig maar goed werkend systeem voor modelbaanautomatisering, waar ook de beginnende treinenhobbyist mee uit de voeten kan.