De computergestuurde modelbaan

Catalogusnummer

B0025

Voorwoord bij de 4e druk.
Sinds het verschijnen van de le druk hebben we vele malen vragen moeten beantwoorden van modelbouwers die de eerste weifelende stappen hebben gezet op het pad van de computer-gestuurde modelbaan. Vaak betrof dit mensen, die hetzij net, hetzij nog geen computer hebben.
Een veel gestelde vraag is dan ook:"Welk type computer moet ik nu aanschaffen?" Wij kunnen daarop geen antwoord geven. Wel hebben wij het antwoord op de vraag:" Kan ik met mijn computer een modelbaan besturen en zo ja, hoe moet dat dan?" Naar schatting 1100 mensen hebben ons boekje gekocht en op die wijze gemerkt, dat het kan. Daarmee zijn uiteindelijk 3 drukken gemoeid geweest. Kort na het verschijnen van de 3e druk is een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht in het systeem. Zo zijn alle printen opnieuw getekend, hebben we nu ook de mogelijkheid om permanente treinverlichting te kombineren met een pulsbreedteregeling en is tot slot de mogelijkheid om te schakelen enorm uitgebreid. Het systeem kent thans (praktisch) geen beperkingen meer voor wat betreft de omvang van de baan. Met de HCC-dagen 1986 in het vooruitzicht en een danig geslonken voorraad boekjes hebben we ons beraden op de vraag: "Maken we een nieuw boekje of drukken we het oude nogmaals en maken we daarop een aanvulling?" Wij hebben gekozen voor de eerste oplossing. Eén van de redenen is, dat de nieuwe kaarten het toch nodig zouden maken, dat een behoorlijke hoeveelheid nieuwe pagina's gedrukt zou worden, voorzover we dezelfde huisstijl zouden hebben gehandhaafd. Met de nu gekozen nieuwe huisstijl is het mogelijk gebleken de omvang van het boekje met ongeveer 50 pagina's (circa 50%) te doen toenemen, terwijl defeitelijke inhoud met ongeveer 70% is toegenomen. De periode van voorbereiding is in dit soort gevallen altijd te kort: ook dit boekje is kort voor de HCC-dagen gedrukt en de drukinkt zal maar net droog zijn!
Ons voornemen is om in de loop van 1987 een aantal aanvullingen te gaan brengen op het terrein van baanplanning, baanvaklblokindeling.foutzoeken in de hardware, enzovoorts. Degenen die in beginsel belangstelling hebben voor deze aanvullingen kunnen de bon achterin het boekje insturen. Zij zullen dan, bij het verschijnen van zo'n aanvulling worden uitgenodigd de benodigde gelden over te maken op de giro van de penningmeester en ontvangen hun aanvulling aldus thuisgestuurd.
Dit boekje is een produkt van een redaktieraad, waarin hebben deelgenomen Wim Bolkensteijn, Rein Heesterman, Martin van Leest, Willem Vrceken en ondergetekende. Een belangrijk deel van het typewerk is belangeloos verricht door Mariette Poublon.
Ondergetekende verzorgde de lay-out met behulp van een Macintosh-plus en hel tekstverwerkingsprogramma Macwrite. De afdrukken zijn gemaakt met ………