Modelspoorwegbouw

Elseviers Derde Pocketboek voor Modelspoorwegbouw geeft een heldere beschrijving van een aantal interessante banen voor verscheidene modelbouwers. Dank zij de zeer verschillende beroepen die deze spoorwegbezitters hebben, munt dit boek uit door zijn gevarieerdheid en zijn originele ideeën. Daar de banen tot in details beschreven zijn is een arsenaal van praktische wenken, gebruiksaanwijzingen en technische adviezen ontstaan, die iedere modelbouwer naar eigen smaak en inzicht kan toepassen op de eigen baan.

Spoorwegmodelbouw 3: Aanleg van een modelbaan

Aanleg van een modelbaan - Praktische tips om een goed onderstel te bouwen
Niet alleen de bekende onderbouw constructies, maar ook een groot aantal bouwtips, beproefde oplossingen en adviezen voor elke methode, komen in dit deel SPOORWEGMODELBOUW aan de orde. Aandacht wordt besteed aan bouwstijlen, het onderstel en de bodemplaat, aan kofferbaan, opklapbare banen, de spantenbouwwijze, de 1-profielconstructie,enz. Tenslotte volgen talloze uitgewerkte voorbeelden geïllustreerd met tekeningen en foto’s.

Handboek Modelspoorbouw

Dit handboek voert de gebruiker stap-voor-stap door de fascinerende wereld van de modelspoorbouw en behandelt daarbij alle facetten van deze boeiende hobby: van opbouw, decors en techniek tot het zelf bouwen van modellen.
Ook de nieuwste ontwikkelingen - zoals bijvoorbeeld de digitale revolutie die zich ook binnen de modelspoorbouw voltrekt - worden uitgebreid en op voor iedereen begrijpelijke wijze besproken.
Dit rijk-geïllustreerde Handboek modelspoorbouw is hèt standaardwerk voor de hobbyist en werd geschreven door ervaren modelspoorbouwers.