Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Nederlands

Sporen van verandering

75 Jaar Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen. Bij dit jubileum is er voor gekozen een aantal deskundige auteurs aan het woord te laten over de veranderingen in de voorbije 75 jaar. En veranderd is er nogal wat in die jaren! De rol van de overheid veranderde, net als de plaats van Nederland in de wereld. Schaalvergroting en mondialisering hebben in die jaren ook hun invloed op het gebied van railvervoer doen gelden. Interlokale trams, ooit de ruggengraat in het streekvervoer, verdwenen en werden vervangen door de bus of auto.

Treinen 1001 foto's

De spoorwegen ontstonden aan het begin van de 19e eeuw. Deze uitvinding heeft niet alleen aan de economische en sociale ontwikkeling van Europa bijgedragen, maar ook aan die van andere continenten. Voortdurend in ontwikkeling om altijd sneller nog langere afstanden af te kunnen leggen. Treinen zijn in de loop van de tijd steeds comfortabeler en veiliger geworden. Er breekt een nieuwe bloeiperiode aan voor de spoorwegen rondom grote wereldsteden en daarbinnen voor het tramverkeer.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands