Nederlands

De spoorwegen van de United States en Canada

In dit derde deeltje van de serie ‘De spoorwegen van de gehele wereld’ wordt het treinmaterieel van de United States en Canada in beknopte vorm behandeld. Van elk land wordt een ander aspect belicht, hetzij historisch, hetzij economisch hetzij technisch, waardoor het geheel aantrekkelijk is voor iedereen die zich op welke wijze dan ook tot de spoorwegen voelt aangetrokken. De vele modelbouwers van miniatuurspoorbanen bij voorbeeld, vinden hierin de achtergrond hun hobby belicht.

Modelspoorwegbouw

HET NIEUWE POCKETBOEK VOOR M O D E L S P O O R WE G B O U W
De miniatuurspoorwegbouw is een der meest fascinerende en meest beoefende hobby’s geworden. In een periode waarin de vrijetijdsbesteding meer dan ooit van belang is, heeft de modelspoorwegbouw een populariteit gekregen die zich niet meer beperkt tot de jeugdige beoefenaren van deze 'sport'. Integendeel, men zou kunnen zeggen dat het spelen met treinen in vele gezinnen een privilege van spoorwegenthousiasten én voor hen die van plan zijn tot vader is geworden, waarbij de zoon assisteert. . .

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands