Railplannen voor modelspoorders

Ontwerpen van een modelbaan stelt hoge eisen, maar de moeite ne de tijd die men in deze fase investeert, wordt later dubbel en dik terugverdiend. In deze uitgave wordt de lezer aangemoedigd om uitgangspunten ven uitvoering van een modelbaanontwerp grondig te overdenken en worden hulpmiddelen en technieken aan de hand gedaan om toit een optimaal resultaat te komen, dat de basis kan worden van vele jaren modelbaan-plezier.

Kleine Modelbaanserie 1: 100 sporenplannen

Voorwoord
In deze vierde - opnieuw uitgebreide en herziene - druk worden ,,100 sporenplannen voor kleine en grotere modelbanen" behandeld. De bedoeling van dit boekje is de modelbouwer een serie, volgens een bepaald model gemaakte sporenplannen, ter beschikking te stellen, waardoor speelgoedachtige compromis-oplossingen bij het maken van een sporenplan vermeden kunnen worden. De basisontwerpen ontstonden uit de ideeën en ervaringen van een groot aantal modelbouwers.

Miba Report 2: Modellbahn-Anlagen

Modellbahn Anlagen … sind, so stand im Vorwort zu REPORT1 zu lesen, so verschieden wie ihre Erbauer. Das gilt gleichfalls und in besonderem Maß für die hier vorgestellten Anlagen, die allesamt ein hohes Modellbahn-Niveau aufweisen, auffassungsmäßig im Grunde genommen gleicher Art sind und sich eigentlich nur in der „Interpretation“ voneinander unterscheiden.

Spoorwegmodelbouw 1: Modelbaan sporenplannen

Modelbaansporenplannen 100 ideeën voor klein een grote modelspoorwegen.
Een verzameling van goed doordachte railontwerpen voor de spoorbreedten HO. N en Z. Om de fantasie te prikkelen worden uit enkele onderwerpen volledig uitgewerkte modelbanen weergegeven. Verder komen aan de orde het zijlijneindstation, de keerlus en de stationsopbouw. Uiteraard wordt ook veel aandacht besteed aan het goed interpreteren van modelbaantekeningen. Vele tientallen schetsen en ontwerptekeningen ondersteunen de uitgebreide tekst.