Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Die Montzenroute

Catalogusnummer: 
B0119

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Die Montzenroute
Ab europäische Schnellzugstrecke geplant, während des Ersten Weltkrieges als Kriegsbahn gebaut, heute die wichtigste 3üterzugverbindung zwischen Belgien und Deutschland - das ist die Montzenroute. Der kleine Ort Montzen in Ostbelgien gab dieser Bahnstrecke ihren Namen. Dieses Buch zeigt Geschichte, Hintergründe und aktuelle Entwicklungen. Inhalt: 248 Seiten, S50 Abbildungen, zahlreiche historische und aktuelle Karten, dreisprachig.
Gepland als een sneltreinverbinding, tijdens de Eerste Wereldoorlog voor legertransporten gebouwd, vandaag de dangrijkste goederentreinverbinding tussen België en Duitsland - dit is de Montzenroute. Het kleine plaatsje Montzen heeft deze lijn haar naam te danken. Dit boek zet de geschiedenis, achtergronden en de actuele exploitatie in de kijker. Inhoud: 248 paginas, 350 afbeeldingen, talrijke historische en actuele kaarten, drietalig.
Projetée comme voie express européenne, construite pendant la première guerre mondiale pour des transports militaires, ujourd'hui une ligne très importante pour trains de marchandises entre l'Allemagne et la Belgique - c'est la Montzenroute. Le petit village Montzen a donné son nom à cette ligne. Cette documentation présente l'histoire, des informations complémentaires et l'exploitation de cette ligne. Contenu: 248 pages, 350 illustrations, beaucoup de cartes actuelles et historiques, trilingue.