De spoorwegen van de wereld

Catalogusnummer

B0084

DE WERELD VAN DE SPOORWEGEN VAN DE WERELD
Over de spoorwegen zijn al talloze boeken verschenen. Toch is het pas honderdzestig jaar geleden dat George Stephenson de ‘vader van het spoorwegwezen’, in Engeland de eerste echte locomotief liet rijden - het begin van de zegetocht van de spoorwegen. Geen enkel ander vervoermiddel heeft zoveel invloed gehad op de maatschappelijke ontwikkeling. De economie, de politiek en het militaire bestel van hele volkeren raakten in de negentiende eeuw, maar ook later, met het spoorwegnet verweven. De wijze waarop de spoorwegen de wereld veroverden en de maatschappij veranderden vormen het thema van dit boek. De komst van de trein in landen, steden en dorpen heeft een geweldige invloed gehad op het leven van gewone mensen. Niet alleen de sociale en cultuurhistorische aspecten van de spoorwegen worden door de schrijfster uitvoerig behandeld, maar ook de wijze waarop de trein ons wereldbeeld heeft bepaald - al zijn wij ons daar soms niet eens van bewust.
Een uitgave van ATRIUM