Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

De spoorwegen van de wereld

Catalogusnummer: 
B0084

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

DE WERELD VAN DE SPOORWEGEN VAN DE WERELD
Over de spoorwegen zijn al talloze boeken verschenen. Toch is het pas honderdzestig jaar geleden dat George Stephenson de ‘vader van het spoorwegwezen’, in Engeland de eerste echte locomotief liet rijden - het begin van de zegetocht van de spoorwegen. Geen enkel ander vervoermiddel heeft zoveel invloed gehad op de maatschappelijke ontwikkeling. De economie, de politiek en het militaire bestel van hele volkeren raakten in de negentiende eeuw, maar ook later, met het spoorwegnet verweven. De wijze waarop de spoorwegen de wereld veroverden en de maatschappij veranderden vormen het thema van dit boek. De komst van de trein in landen, steden en dorpen heeft een geweldige invloed gehad op het leven van gewone mensen. Niet alleen de sociale en cultuurhistorische aspecten van de spoorwegen worden door de schrijfster uitvoerig behandeld, maar ook de wijze waarop de trein ons wereldbeeld heeft bepaald - al zijn wij ons daar soms niet eens van bewust.
Een uitgave van ATRIUM