Kleine Modelbaanserie 11:Modelbovenleiding

Klassificatie

Korte Inhoud

Voorwoord
Elektrische locomotieven bepalen tegenwoordig het gezicht van de moderne spoorweg. Bij die elektrische locomotief hoort onvermijdelijk de rijdraad (zowel bij het voorbeeld als bij het model). Wat de modelbaan betreft is het niet van belang of die bovenleiding ook echt voor de toevoer van de stroom dient of slechts de functie heeft van een bepaalde modelbaan-stoffering om optisch het voorbeeld nabij te komen.
In dit deeltje willen we proberen de bovenleiding van het voorbeeld te verklaren en verschillende typische uitvoeringen te „vertalen" voor de modelbaan. Als hulpmiddel daarbij kunnen vele foto’s en tekeningen die in dit boekje zijn opgenomen, u zeker van dienst zijn. De verschillende suggesties zijn in de regel bruikbaar bij alle merken bovenleiding. De ervaren modelbouwer zal verder geen moeite hebben met de combinatie van verschillende constructies.
Helaas staat de omvang van dit boekje niet toe dat bij de bovenleiding horende onderwerpen zoals bovenleiding-montagewagens, stroomafnemers, voedings- en versterkingskabels, stations met verschillende bovenleiding-spanningen en bijbehorende seinen kunnen worden behandeld. En dat geldt ook voor de bovenleidingsconstructies van onze buurlanden. Vanaf deze plaats dank ik alle fabrikanten van bovenleidingen voor hun hulp en inlichtingen. In het bijzonder dank ik de heer Robitzek voor zijn hulp inzake de DB-bovenleiding.
Hans-Joachim Spieth
Stuttgart