Kleine Modelbaanserie 13: Het locomotiefdepot in model

Catalogusnummer

B0061

Voorwoord
Vergelijkt men de spoorweg met een lichaam, dan moet men het locomotief-depot als het hart zien, dat dat lichaam van bloed voorziet. Dat geldt in bijzondere mate voor het depot met stoomlocomotieven, waar zelfs locomotieven in rust nog warmte uitstralen en door het in werking komen van hulptoestellen zo nu en dan tekenen van leven geven. Die indruk geven diesel- en elektrische locomotieven niet, maar ze zijn daarom natuurlijk niet minder nuttig en ook niet minder interessant. Na hun dienst worden ze meestal in de openlucht weggezet.
De sterke aantrekkingskracht van het spoorwegverkeer op jong en oud bestaat al sinds het begin. Een interessant stukje van dat spoorwegverkeer willen we vastleggen op onze modelbaan. Onder gebruikmaking van modelbaanliteratuur over het onderwerp: Het locomotiefdepot, en een keuze van geschikte voorbeelden uit de praktijk en de verschillende dienstvoorschriften ontstonden suggesties en adviezen die in dit deeltje van de Kleine Modelbaan-Serie werden opgenomen. Uitgaande van het begrip locomotiefdepot en de plaats ervan in het spoorwegverkeer werd getracht dit onderwerp te „vertalen" voor de modelbaan. Het is duidelijk dat het (verdwenen) stoomlocomotiefdepot, als het meest interessante depot, in dit boekje overheerst. Een grote plaats is ingeruimd voor de installaties die nodig waren om stoomlocomotieven dienstvaardig te maken. Uit de plannen kunt u voor elke baangrootte en spoorwijdte wel een keuze maken. Het boekje wil u bovendien opwekken u eens te verdiepen in het thema „depot“, om zelf tot plannen te komen.
Vanzelfsprekend laten formaat en omvang van dit deeltje niet toe dat al te diep op het onderwerp wordt ingegaan, maar ook de modelbaan kent ztjn beperkingen. Tot slot een dankwoord aan allen die mij met tekeningen, foto's en voorbeelden gesteund hebben. Bijzondere dank komt de persdienst van de dienst Stuttgart van de Deutsche Bundesbahn toe voor zijn medewerking op alle terreinen.
Hans-Joachim Spieth
Stuttgart