Vapeur B Stoom Volume III

Catalogusnummer

B0081

TEN GELEIDE
Het eerste fotoboek op groot formaat, over de stoomtractie bij de Belgische spoorwegen, was een voltreffer. Het tweede boek dat in 1987 van de persen rolde was even succesvol. Het verwondert dan ook niet dat de uitgeverij Blanchart dadelijk akkoord ging om nog een derde boek klaar te stomen.
Mijn drie fotoboeken over de Belgische stomers passen uitstekend in het oorspronkelijke concept van de uitgeverij Blanchart. Dit houdt in dat deze boeken verschijnen naast de historische werken van mijn vriend Phil Dambly, en dat beide reeksen bedoeld zijn als een aanvulling op elkaar. De aanvankelijk aanwezige moeilijkheid om foto's te vinden van de periode na de bevrijding in 1 944 en het begin van de jaren vijftig werd opgelost door de medewerking van mijn Engelse vrienden. Het zijn zij die tijdens hun legerdienst op de eerste plaats stonden om alles op de gevoelige plaat vast te leggen van wat er toen in België over de sporen rolde. Maar hier hield het niet mee op. Ook na hun demobilisatie kwamen zij meermaals terug om hun fotowerk te vervolledigen, zodat met dit boek ook deze periode op uitvoerige wijze gedocumenteerd kan worden. Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder naar R.C. Riley die niet alleen zijn eigen rijke verzameling voor mij open stelde maar mij ook introduceerde bij zijn spoorwegvrienden, de Heren Wildisch, Shuttleworth, ( 'laydon, Tyler.
Dat de Engelsen ook voor de Tweede Wereldoorlog een grote interesse vertoonden voor de Belgische spoorwegen getuigen de fantastische foto's van C.R.L. Coles uit de jaren dertig. Zij vullen de foto's van onze Belgische fotografen, de gebroeders Van Puyvelde, aan. De opnamen uit de oorlogsjaren hebben wij te danken aan mijn onlangs overleden vriend KJ. Harder. Deze Duitse spoorwegingenieur maakte tijdens zijn verplicht verblijf in België unieke beelden die toelaten deze duistere periode in onze spoorweggeschiedenis te documenteren. Een postume dank aan Karl past dan ook. Dankzij deze opnamen zal hij blijven voortleven in de harten van alle spoorwegvrienden.
Zoals steeds kon ik ook op de langjarige medewerking rekenen van de Heren Waldorp (NL). Overbosch (NL). Postma (NL). De Greeuw (NL), Haursen (DK), Paix, Pastiels, Nève, Dambly, Van Puyvelde en Huysman.
Een bijzondere dank gaat ook aan de Heer R. Huysman die de foto-'iiderschriften controleerde op hun historische juistheid, aan Freddy cens die waakte over het taalgebruik en aan Michel Van Ussel die de vertaling naar het Frans voor zijn rekening nam. Last but not least gaat dankwoord naar Phil Dambly die de eindcontrole over het ganse taak verrichtte