Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

Un siècle de vapeur/Een eeuw stoom

Catalogusnummer: 
B0099

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

Voorwoord
ln de loop der jaren heeft het TSP een vrij belangrijke fotoverzameling opgebouwd, samengesteld uit documenten uit zowat alle tijdperken. Deze verzameling omvat meer dan 600.000 foto’s of dia’s en breidt zich dagelijks uit dankzij documenten die ons door liefhebbers bezorgd worden. Om u hiervan mee te laten genieten heeft het TSP besloten om een nieuwe reeks boeken uit te geven. Het betreft fotoreportages rond een centraal thema, een formule die vele liefhebbers aanspreekt. Dit eerste thema heeft de stoomtractie als onderwerp. We hebben een bonte mengeling foto’s uitgezocht die dateren uit het begin van de jaren 1900 tot aan het einde van de jaren 70. Ondanks de soms twijfelachtige kwaliteit van sommige documenten hebben we besloten ze toch te publiceren wegens hun historische waarde. Dit boek is opgesplitst in vijf hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken zijn gewijd aan het ‘grote spoor’ en ingedeeld per periode :
Periode 1835 tot 1930 (Belgische Staat en privé-maatschappijen);
Periode 1931 tot 1945 (NMBS, nummering met vier cijfers);
Periode 1946 tot 1966 en daarna (NMBS met nieuwe nummering met vijf cijfers).
Het vierde hoofdstuk toont ons de Buurtspoorwegen en de industriële spoorwegen. Deze laatste thema werd tot nu toe vrij stiefmoederlijk behandeld bij de meeste spoorwegliefhebbers. Het vijfde en laatste hoofdstuk bespreekt de buitenlandse stoomlocomotieven (Frankrijk, Luxemburg, Nederland), waarvan het grootste deel in België werd gefotografeerd tijdens grensoverschrijdende ritten.
We hebben de gepubliceerde documenten niet enkel van een plaats en een datum voorzien, zoals dit bij vele werken het geval is, maar we hebben er tevens korte, verklarende teksten bijgevoegd.
Het opstellen van de teksten was niet altijd gemakkelijk, vermits een groot…