NMBS/SNCF Retro 1991 & 1966

Catalogusnummer

B0047

Inleiding
In het spoorwegjaar zijn er zoveel kleine en grote gebeurtenissen die het waard zijn om in boekvorm behouden te worden.
Was het jaar 1991 dan zo bijzonder ? Beslist !
Na verscheidene sneeuwloze winters werden we in februari met een dikke witte vacht bedacht. Dit maakte het spoorwegverkeer er niet makkelijker op. evenmin als het werk van de spoorwegfotografen ! Toch trotseerden onze fotografen de sneeuw om het spoorweggebeuren tijdens deze uitzonderlijke periode op kleurenfilm vast te leggen.
Na vijfjaren moeizaam restaureren kon op 29 april 1991 dan eindelijk toch de eerste proefrit met de 1.002 plaatsvinden.
Onze "Super Pacific" van het type 1 zou dan ook meteen het paradepaard van de N.M.B.S. worden, dat in de daaropvolgende maanden tijdens vele ritten massa’s geïnteresseerden zou trekken. Met de restauratie van deze loc werd een niet geringe prestatie geleverd door de vakbekwame N.M.B.S.-techniekers. Ook dient onze hartelijke dank uit te gaan naar de directie, die toestemming gaf voor het weer rijvaardig maken van deze bijzondere locomotief, die destijds -in 1935- als een mijlpaal in de spoorweggeschiedenis werd beschouwd. Nergens was er immers een zo sterke en zware "Pacific" in dienst. Maar om objectief te blijven dienen wij ook een onbegrijpelijke gang van zaken bij de N.M.B.S. te vermelden: de manier waarop 10 locomotieven van de reeks 59 weer rijvaardig werden gemaakt.
Deze locs werden aan de SNCF verhuurd om ingezet te worden bij de aanleg van de nieuwe lijnen voor de TGV-Nord.
Twee jaar lang stonden deze 59-ers in de open lucht te verkommeren te Antwerpen Schijnpoort. Daarbij ondergingen ze niet alleen de inwerking van het klimaat, maar werden ze ook een geliefd doelwit van vandalen. Dit alles leidde tot grote schade. Vervolgens werden deze locs naar Ronet gesleept, waar de beste eruit gehaald werden.
Met gerecupereerde onderdelen van de andere 59-ers werden ze weer rijvaardig gemaakt: na die twee jaar een enorm karwei.
Aangezien men van de aanstaande verhuring van deze locomotieven op de hoogte was, getuigt het bepaald niet van een vooruitziende blik dat men deze krachtige locomotieven eerst tot schroot liet verkommeren, vooraleer ze tegen veel kosten weer op te knappen.
Een andere, vermeldenswaardige gebeurtenis was het muteren van zes 55-ers van Kinkempois naar Hasselt. De bedoeling was om de zeer krappe dienstregeling op de lijn Antwerpen-Neerpelt, die de 62-ers niet konden uitvoeren, te laten verzekeren door deze krachtigere machines. De 55-ers konden de trein veel sneller op zijn maximumsnelheid brengen en men hoopte dat het probleem daarmee de wereld uit zou zijn. Dat pakte echter anders uit !
De 55-ers voldeden niet aan de in hen gestelde verwachtingen en de machines werden op 9.12.1991 terug naar Kinkempois gezonden. Deze stelplaats gaf een gelijk aantal 62-ers terug aan Hasselt. De 62-ers die Kinkempois in vervanging van de afgestane 55-ers had ontvangen werden voornamelijk op de lijn Liège - Jemelle ingezet. Ook werd de 6215, de enige loc van de reeks 62 met alternator voor het elektrisch verwannen van de rijtuigen, overgeplaatst van Merelbeke naar Kinkempois. Zo zijn alle diesellocomotieven met stroomgenerator nu in deze stelplaats samengebracht.