Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

De Noord-Zuid Verbinding 1952-2002

Catalogusnummer: 
B0110

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

VOORWOORD
1835-2002. Honderdzevenenzestig jaar liggen er tussen deze twee jaartallen, met elk een eigen geschiedkundig karakter. In het eerste jaar werd in België de eerste spoorlijn, en eveneens de eerste op het continent, in dienst genomen. Zij verbond Mechelen, dat het middelpunt van het net moest worden, met Brussel. Al snel breidde het net uit dat op haar hoogtepunt meer dan vijfduizend kilomoter lang was. Het succes van dit nieuwe vervoermiddel liet niet lang op zich wachten en snel ontstond het probleem met de verbinding van de Brusselse stations, allen kopstations, waar de treinen afkomstig uit het noorden en het zuiden van het land.toekwamen. Vele studies, voorwendsels en eindeloze discussies brachten geen oplossing voor een rechtstreekse verbinding van het Noord- en het Zuidstation.
Het tweede jaar, 2002, staat in het teken van de vijftigste verjaardag van de uitbating van de Verbinding die een hoeksteen van het Belgische spoornet is. Het Centraal Station, in het midden van de verbinding, is overigens het drukst bezochte Belgische station.
Het TSP kan niet aan deze vijfstigste verjaardag voorbijgaan en doet dit in samenwerking met de NMBS. Er werd besloten een boek uit te geven, dat voornamelijk een fotodocumentaire is met veel onuitgegeven beeldmateriaal. De lezer zal er niet alleen de werven van de Verbinding ontdekken, maar ook de exploitatie. We hebben het boek technisch eenvoudig gehouden, ten voordele van de duidelijkheid.
Vele documenten komen uit de prachtige verzameling van wijlen Bruno Dedoncker, een liefhebber die de spoorwegactualiteit van de jaren ‘50 en ‘60 fotografisch vastlegde. We zijn hem posthuum erg dankbaar voor al deze waardevolle documenten.
De auteurs wensen hierbij ook iedereen te danken die van dichtbij of van veraf geholpen heeft met dit boek, meer bepaald Pierre Herbiet, Alain Defechereux, Philippe Dieu, Walter Pinet en Garrit Joos voor het herlezen en voor de vertaling, en al deze die we vergeten zouden hebben.
Veel leesplezier !
Brussel, 5 oktober 2002.