Lokaal gesloten mtb Corona maatregelen

Beste leden, 

De verdere evolutie van de corona dreiging is jullie niet ontgaan. Tot nader order is het lokaal bijgevolg gesloten. Dit in het belang van de volksgezondheid, onze gezondheid en ten behoeve van alle personen met een verhoogd risico.
De heropening van ons lokaal zal volledig afhankelijk zijn van de beslissingen van de Veiligheidsraad. 

De Nederlandse stoomlocomotieven

Catalogusnummer: 
B0125

Klassificatie:

Bibliotheek Opslag:

DE NEDERLANDSE STOOMLOCOMOTIEVEN
Voor liefhebbers van stoomlocomotieven, spoorweghistorici en andere belangstellenden zijn de opeenvolgende drukken van Waldorp’s boek over de Nederlandse stoomlocomotieven tot een soort bijbel geworden. Een hele generatie van liefhebbers, die zelf de stoomlocomotief niet meer heeft meegemaakt, is opgegroeid met Waldorp als bron van handzame en betrouwbare informatie. Inmiddels is het achttien jaar geleden dat de laatste - zevende - druk van Waldorp’s boek uitkwam. Die editie was al lang uitverkocht en een achtste druk was dus nodig, maar omdat er sinds 1986 talrijke nieuwe gegevens boven water zijn gekomen, leek een ongewijzigde herdruk niet meer voldoende. Remmo Statius Muller en Guus Veenendaal, die beiden naam hebben gemaakt in het vastleggen van de locomotief- en spoorweggeschiedenis, hebben daarom een geheel nieuwe geschiedenis van de stoomlocomotief in Nederland geschreven, met als basis de laatste druk van Waldorp’s boek, aangevuld met nieuw materiaal, nieuwe foto’s en het geheel geplaatst in een breder historisch kader.Ook de ordening van het materiaal is gewijzigd en meer ingepast in de algemene Nederlandse spoorweggeschiedenis.