Spoorwegmodelbouw 4: Modelbaanlandschappen

Catalogusnummer

B0006

Modelbaan landschappen Met een groot aantal praktische tips voor ontwerp en aanleg. Een in hoge mate natuurgetrouw nagebootst landschap vormt de kroon op het werk van de modelbaanbouwer. Daarom is het belangrijk, dat de bouwer als hij een mini-landschap naar het grote voorbeeld wil scheppen, niet alleen over de nodige handvaardigheid beschikt, maar ook de beginselen van het ontwerpen van een modellandschap kent en weet hoe de opbouw dient te verlopen en op welke manier bepaalde details kunnen ontstaan. Alleen als op de juiste wijze ontworpen en gebouwd wordt, ontstaat er een modelbaan die echt tot tevredenheid stemt en waaraan plezier wordt beleefd. In dit boekje wordt zo wel aan de beginner als aan degene, die al wat ervaring heeft opgedaan duidelijk gemaakt hoe het allemaal in z’n werk gaat. Het is duidelijk geschreven, rijkelijk geïllustreerd en zoveel mogelijk afgestemd op het aanbod aan hulpmiddelen voor het aanleggen van een landschap in model, dat op dit moment op de markt verkrijgbaar is. De auteur, een man met een ruime praktijkervaring, beperkt zich niet tot wat algemene aanwijzingen. Hij bouwt voor en maakt zo het ontstaan van ieder onderwerp stap voor stap duidelijk. De lezer kan daardoor aan de hand van de voorbeelden de verschillende methoden en de fijne kneepjes al doende 'in de vingers’ krijgen. De basis van de uit vele deelgebieden bestaande modellandschapsbouw komt zo volledig mogelijk aan de orde. Juist het grote aantal voorbeelden biedt de minder ervaren banenbouwers de mogelijkheid om zonder omwegen en zonder vaak kostbare fouten snel tot een goed resultaat te komen. De vele duidelijke foto’s en tekeningen accentueren de praktijkgerichtheid van het boekje. Het mag dan ook bij geen enkele serieuze model-landschap-bouwer ontbreken.